Kurikulum Pendidikan Tinggi

ramayulis, 1998, ilmu pendidikan islam, cet. supaya anutan dan juga poin islam bisa diwariskan dari turunan model ke angkatan kemudian, kemudian mesti didirikan institusi pendidikan yang bergradasi islam sebagai alat mentransmisikan nilai-nilai dan pikiran islam. lembaga kurikulum ialah sebuah sebab yang penting sekali dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum serta berasosiasi kemas oleh tujuan program pendidikan yang akan dicapai, gara-gara wajah kurikulum menentukan isi materi pelajaran dan juga cara menyajikannya.pemahaman menerus berkembang serta pendidikan kian kompleks buat menggenapi harapan

.... [Read moreā€¦]